Eleccións Galicia 2009

Desde Vieiros pedían propuestas para el próximo gobierno de la Xunta. Las de la Federación de Empresarias de Galicia se centran en tres puntos: Visibilizar, Reforzar y Potenciar. Pero sobre todo, lo fundamental, que se pongan a hacer su trabajo, es decir: ¡Que gobiernen!

«Hai que establecer mecanismos para detectar as empresarias con talento»

A presidenta da Federación de Empresarias de Galicia presenta unha serie de propostas encamiñadas a mellorar a situación das empresarias do país.

Redacción – 13:45 27/02/2009
Tags: economía Federación de Empresarias de Galicia Galiza 2009

Isabel Iglesias achéganos tres puntos que considera fundamentais para mellorar a «achega da actividade empresarial das mulleres como xeradoras de riqueza e emprego». Estas medidas consistirían en:»

1. Facer Visíbel: O que non se nomea non existe. É preciso revisar os conceptos e evolucionar cara a unha linguaxe «inclusiva» cando se fala da titularidade nas empresas: Débese dicir o «empresariado, o «accionariado, a»propiedade das empresas»; no canto de «o empresario», o «accionista», o «propietario».

2. Reforzar: Superar a miopía no fomento do auto-emprego co establecemento de medidas máis realistas e ambiciosas para que, malia nacer como alternativas á precariedade laboral, estas pequenas empresas podan ter perspectiva de futuro. Isto pasa por incorporar a perspectiva e coñecemento do sector empresarial no deseño das medidas.

3. Potenciar: Establecer mecanismos para detectar as empresarias con talento e capacidade de innovación e crecemento para a posta en marcha de programas e recursos que impulsen a súa presenza nos ámbitos de representatividade, toma de decisións e expansión das súas empresas.»

Publicación original: enPalabras

Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *